ⓘ နယူးကလိယား ရူပဗေဒ

                                     

ⓘ နယူးကလိယား ရူပဗေဒ

နယူးကလိယား ရူပဗေဒ သည် အက်တော့မစ် နယူကလိယနှင့် ယင်းတို့၏ ပါဝင်ပစ္စည်း၊ အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုများကို လေ့လာသော ဘာသာရပ်ဖြစ်သည်။ နယူးကလိယား ရူပဗေဒကို အက်တောမစ် ရူပဗေဒနှင့် မရောထွေးသင့်ပေ။ ယင်းကား အက်တမ်တစ်ခုလုံးနှင့် အီလက်ထရွန်များကို လေ့လာသည်။ နယူးကလိယား ရူပဗေဒ၏ လူသိအများဆုံး လုပ်ငန်းသုံးများမှာ နယူးကလိယားစွမ်းအား ထုတ်လုပ်ရေး၊ နယူးကလိယား ဆေးဘက်သုံး၊ နယူးကလိယား လက်နက်၊ ပထဝီဝင်ဘာသာရှိ ရေဒီယိုကာဗွန် ရက်စွဲလိုက်ရှာမှုတို့ဖြစ်ကြသည်။ နယူးကလိယား ရူပဗေဒနှင့် နီးစပ်သော လုပ်ငန်းသုံးမှာ နက္ခတ္တရူပဗေဒဖြစ်ပြီး နက္ခတ္တရူပဗေဒပညာရှင်များအတွက် ကြယ်များကို လေ့လာကြသည်။