ⓘ ပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန

လေကြောင်းမိုးလေဝသဌာနခွဲ

လေကြောင်းမိုးလေဝသဌာနခွဲ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ ၁။ လေကြောင်းမိုးလေဝသဌာနခွဲသည် လေကြောင်းမိုးလေဝသခန့်မှန်းရေးရုံး ၈ရုံးကို အောက်ပါဒေသများတွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီး လေကြောင်းမိုးလေဝသဆိုင်ရာ တိုင်းထွာချက်များ တိုင်းတာရယူခြင်း၊ လေကြောင်းခရီးစဉ်များအတွက် ခန့်မှန်းချက်များ ထုတ်ပြန်ပေးခြင်းကို ၂၄ နာရီ အချိန်ပြည့် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးပါသည် - က နေပြည်တော်လေဆိပ် ခ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် ဂ မှော်ဘီလေတပ်စခန်းဌာနချုပ် ဃ မိတ္ထီလာလေတပ်စခန်းဌာနချုပ် င မန္တလေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် စ မြစ်ကြီးနားလေတပ်စခန်းဌာနချုပ် ဆ တောင်ငူလေတပ်စခန်းဌာနချုပ် ဇ နမ့်စန်လေတပ်စခန်းဌာနချုပ် ၂။ လေကြောင်းမိုးလေဝသခန့်မှန်းရေးရု ...

                                     

ⓘ ပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန

ယခင် ပို့ ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအား ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် ပို့ ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့်ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာနများ အဖြစ်ဝန်ကြီးဌာန ၃ ခုသို့ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း ခဲ့ပါသည်။

ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံးမှ ၁၉၉၂ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၅ ရက် နေ့စွဲပါ စာအမှတ် ၃၅၂ - ပဆ/ခွဲ ၉၂ ဖြင့် ၁၉၉၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၉ ရက်တွင် ကျင်းပသော နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမူတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် ၃၆/၉၂ မှ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်တွင် ပို့ဆောင်ရေး ဦးစီးဌာနအား ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

ပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနအား စီမံကိန်းနှင့်ဘတ်ဂျက်ဌာနခွဲ၊ စီမံရေးရာ၊ လေ့ကျင့်ရေးနှင့် မှတ်တမ်းဌာနခွဲအဖြစ် ဌာနခွဲ ၂ ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အာဆီယံ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး အဖွဲ့ငယ်အား ၁၉၉ရခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် ဝန်ကြီးဥက္ကဋ္ဌဖြင့် ဤဦးစီးဌာနတွင် တွဲဘက်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

                                     

1. လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ

 • ပို့ ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ ရေးဆွဲတင်ပြလာသော နှစ်တို၊ နှစ်ရှည် စီမံကိန်းများ အရ နှစ်စဉ်စီမံကိန်းအလိုက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် ရငွေ၊ သုံးငွေ လျာထားချက်များအပေါ် အမှန် ဆောင်ရွက်နိုင်မူများနှင့် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုအသုံးစရိတ်များကို စိစစ်စုစည်းခြင်း၊ ရည်မှန်းချက်များအကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုများကို အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း။
 • နှစ်စဉ်နိုင်ငံတော်မှ လျာထားသတ်မှတ်သော ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အသားတင်ဝန်ဆောင်မူတန်ဖိုး GDP တိုးတက်မူ အခြေအနေအား လစဉ် စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ပို့ ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရရှိမူ အခြေအနေများနှင့် ချေးငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများအလိုက် ကြွေးမြီပေးဆပ်မူ အခြေအနေများစိစစ်ခြင်း။
 • ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများ၊လုပ်ငန်းများ၊တက္ကသိုလ်နှင့်ကျောင်းများ၏အထွေထွေစီမံခန့်ခွဲမှုများ နှင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်မှတ်တမ်းများအားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးရန်၊
 • ပို့ ဆောင်ရေးကဏ္ဍနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
                                     

2. ဦးတည်ချက်များ

 • ပို့ ဆောင်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများ ထုတ်ပြန်ပေးရန်နှင့် ဆောင်ရွက်ချက်များအား ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲပေးရန်။
 • ပို့ ဆောင်ရေးနှင့်ပတ်သက်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အက်ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများအား ကိုက်ညီမှုရှိရေး ဆောင်ရွက်ရန်။
 • ပို့ ဆောင်ရေးကဏ္ဍတစ်ခုလုံး၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ၊ ရသုံးမှန်းခြေစာရင်းများ၊ လုပ်ငန်း စွမ်းဆောင်နိုင်မှုများအား ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲပေးရန်၊
 • အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှင့် ဒေသအတွင်းဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများမှ ချမှတ်ထားသော စီမံချက်များအား ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်၊ ဥပမာ- အာဆီယံ၊ ဘင်းမ်စတက်၊ အက်မက်စ်၊ မဟာမဲခေါင်ဒေသ)
 • ပို့ ဆောင်ရေးကဏ္ဍ၏ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက် မြှင့်တင်ပေးရန်၊
                                     

3. လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ

 • ပို့ ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ ရေးဆွဲတင်ပြလာသော နှစ်တို၊ နှစ်ရှည် စီမံကိန်းများ အရ နှစ်စဉ်စီမံကိန်းအလိုက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် ရငွေ၊ သုံးငွေ လျာထားချက်များအပေါ် အမှန် ဆောင်ရွက်နိုင်မူများနှင့် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုအသုံးစရိတ်များကို စိစစ်စုစည်းခြင်း၊ ရည်မှန်းချက်များအကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုများကို အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း။
 • နှစ်စဉ်နိုင်ငံတော်မှ လျာထားသတ်မှတ်သော ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အသားတင်ဝန်ဆောင်မူတန်ဖိုး GDP တိုးတက်မူ အခြေအနေအား လစဉ် စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ပို့ ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရရှိမူ အခြေအနေများနှင့် ချေးငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများအလိုက် ကြွေးမြီပေးဆပ်မူ အခြေအနေများစိစစ်ခြင်း။
 • ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများ၊လုပ်ငန်းများ၊တက္ကသိုလ်နှင့်ကျောင်းများ၏အထွေထွေစီမံခန့်ခွဲမှုများနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်မှတ်တမ်းများအားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးရန်၊
 • ပို့ ဆောင်ရေးကဏ္ဍနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊


                                     

4. ဆက်သွယ်ရန်

ပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန ရုံးအမှတ် ၅ ၊ နေပြည်တော်

 • ဖုန်း + ၉၅-၁ ၂၉၃၀၃၈၊ ၀၆၇ ၄၁၁၀၃၃
 • ဖက်စ် + ၉၅-၁ ၂၀၂၈၃၇၊ ၀၆၇ ၄၁၁၄၂၀
 • အီးမေးလ်: dept.transport mptmail.net.mm