ⓘ မိန် နက္ခတာရာ

                                     

ⓘ မိန် နက္ခတာရာ

မိန် နက္ခတာရာ သည် ရာသီခွင်၏ ကြယ်စုတန်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ လက်တင်ဘာသာဖြင့်ဆိုလျင် ယင်း၏နာမည်သည် ငါးသတ္တဝါဖြစ်သည်။ ကြယ်စုတန်းသည်အနောက်ဘက်တွင် ပြိဿ နက္ခတာရာ အရှေ့ဘက်တွင် မဿိ နက္ခတာရာတို့ကြား၌ တည်ရှိသည်။

                                     

1. ပြင်ပလင့်

  • Star Tales – Pisces
  • The Deep Photographic Guide to the Constellations: Pisces
  • Pisces Constellation at Constellation Guide
  • Warburg Institute Iconographic Database over 300 medieval and early modern images of Pisces