ⓘ တပ်မတော်သူနာပြုနှင့်ဆေးဘက်ပညာတက္ကသိုလ်

                                     

ⓘ တပ်မတော်သူနာပြုနှင့်ဆေးဘက်ပညာတက္ကသိုလ်

တပ်မတော်သူနာပြုနှင့်ဆေးဘက်ပညာတက္ကသိုလ် သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်တွင် တည်ရှိသော စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ဆေးတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူနာပြုဆိုင်ရာ ရိုးရိုးဘွဲ့နှင့် မဟာဘွဲ့၊ ဆေးဝါးနှင့် ဆေးဘက်ပညာဆိုင်ရာ ရိုးရိုးဘွဲ့များ အပ်နှင်းသည်။

                                     

1. သမိုင်းကြောင်း

၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ့တပ်မတော်မှ တပ်မတော်သူနာပြုတက္ကသိုလ်အဖြစ် သူနာပြုတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်နှင့် သူနာပြုတက္ကသိုလ်မန္တလေး တို့၏ အကူအညီဖြင့် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင် နှင့် ဆေးဘက်ပညာသင်တန်းများကို တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ပြီး တပ်မတော်သူနာပြုနှင့်ဆေးဘက်ပညာသည်တက္ကသိုလ် အဖြစ် အမည်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။

                                     

2. ဆက်စပ်ဖတ်ရှုရန်

  • ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်မန္တလေး
  • သူနာပြုတက္ကသိုလ်မန္တလေး
  • သူနာပြုတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်
  • ဆေးဘက်‌ဆိုင်ရာနည်းပညာတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်
  • တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ်
  • ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်
  • ဆေးဘက်‌ဆိုင်ရာနည်းပညာတက္ကသိုလ်မန္တလေး