ⓘ ဆေးဘက်‌ဆိုင်ရာနည်းပညာတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်)

                                     

ⓘ ဆေးဘက်‌ဆိုင်ရာနည်းပညာတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်)

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတက္ကသိုလ် သည် ရန်ကုန်မြို့ရှိ အင်းစိန်မြို့နယ်တွင် တည်ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်ပညာကို သင်ကြားပေးသော တက္ကသိုလ် ခုအနက် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတက္ကသိုလ်သည် ၄နှစ်ကြာသင်ယူရသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာဘွဲ့ နှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ မဟာသိပ္ပံဘွဲ့ နှင့် PhD သင်တန်းများကိုပါ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျှက်ရှိသည်။ ဤတက္ကသိုလ်တွင် အထူးပြုဘာသာရပ်များဖြစ်သော ဓာတ်ခွဲနည်းပညာဘာသာရပ်၊ ဓာတ်မှန်နှင့်ပုံရိပ်ဖော်နည်းပညာဘာသာရပ်၊ အကြောအဆစ်ဆိုင်ရာခန္ဓာသန်စွမ်းမှုဘာသာရပ်၊ ခြေတုလက်တုနှင့်အားပြုကိရိယာဘာသာရပ် ၊ ကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဘာသာရပ် နှင့် ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုသမှုဆိုင်ရာနည်းပညာဘာသာရပ် စသည်တို့ကို သင်ကြားပို့ချလျှက်ရှိပါသည်

မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားဝင် ဆေးဘက်ပညာသင်ကြားမှုများကို ၁၉၆၄ခုနှစ်တွင် ဆေးဘက်ပညာသည် ဒီပလိုမာဖြင့် စတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းဒီပလိုမာမှာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ College of Radiographers ၏ လမ်းညွှန်ချက်များအရ သင်ကြားပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းဒီပလိုမာကို ကိုလန်ဘိုစီမံကိန်းအရ နိုင်ငံတကာမှ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့များဖြင့် ၁၉၈၆ခုနှစ်အထိ သင်ကြားပေးခဲ့သည်။

၁၉၉၃ခုနှစ်တွင် တက္ကသိုလ်အဆင့်သို့ Institute of Paramedical Science, Yangon အဖြစ် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပထမဆုံးဆေးဘက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၂ခုနှစ်တွင် မန္တလေးမြို့၌ ဒုတိယ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်ဖြစ်သော ဆေးဘက်‌ဆိုင်ရာနည်းပညာတက္ကသိုလ်မန္တလေးကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။

ယခင်က ဆေးဘက်ပညာသည်တက္ကသိုလ်ရန်ကုန်ဟုခေါ်သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်ဟု ပြောင်းလဲလိုက်သည်။