ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 359

နန့်လုံရွာ၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်

နန့်လုံရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်၊ ပုတ်လောင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၉၅၇၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ပုတ်လောင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၈၀ ဦး၊ မ ၃၅၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၇၃၅ ဦးနေထိုင်သည်။

နန့်ဟူရွာ၊ ဟိုပုံးမြို့နယ်

နန့်ဟူရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ပအိုဝ်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဟိုပုံးမြို့နယ်၊ ကျောက်တန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၀၈၈၂ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကျောက်တန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၀၉၃ ဦး၊ မ ၂၃၆၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄ ...

နန့်ဟူးရွာ၊ ရပ်စောက်မြို့နယ်

နန့်ဟူးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ရပ်စောက်မြို့နယ်၊ ပါမဲကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၂၁၀၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ပါမဲကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၄၄၆၉ ဦး၊ မ ၄၄၀၃ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၈၈၇၂ ဦးနေထိုင်သည်။

နန့်အီပေါင်ရွာ၊ ရပ်စောက်မြို့နယ်

နန့်အီပေါင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ရပ်စောက်မြို့နယ်၊ ကျိုင်းခမ်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၂၁၃၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကျိုင်းခမ်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၆၂၂ ဦး၊ မ ၁၄၂၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၀၄၃ ဦးနေထိုင် ...

နန့်အူရွာ၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်

နန့်အူရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်၊ နောင်ကွဲကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၄၃၈၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရနောင်ကွဲကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၆၆၂ ဦး၊ မ ၆၄၆ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၃၀၈ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသ ...

နန့်အောရွာ၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်

နန့်အောရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ပအိုဝ်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်၊ မြောက်ထိဗွာကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၂၄၆၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မြောက်ထိဗွာကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၂၀၈ ဦး၊ မ ၃၅၀၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါ ...

နန့်အဲန်ရွာ၊ မိုင်းယောင်းမြို့နယ်

နန့်အဲန်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တာချီလိတ်ခရိုင်၊ မိုင်းယောင်းမြို့နယ်၊ မုန်းလိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၅၀၉၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မုန်းလိုက်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၃၇၁ ဦး၊ မ ၁၉၇၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၃၅၀ ဦးနေထိုင်သည်။

နန်ကော်ရွာ၊ မိုင်းဆတ်မြို့နယ်

နန်ကော်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မိုင်းဆတ်ခရိုင်၊ မိုင်းဆတ်မြို့နယ်၊ ဆန်ကန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၃၆၁၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဆန်ကန်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၀၃၃ ဦး၊ မ ၉၀၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၉၃၅ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသည် တ ...

နန်ကော်ရွာ၊ လောက်ကိုင်မြို့နယ်

နန်ကော်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကိုးကန့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ လောက်ကိုင်မြို့နယ်၊ တာရွှေထန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၁၆၄၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ တာရွှေထန်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၅၅၂၆ ဦး၊ မ ၄၇၇၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင် ...

နန်ကျောက်ဖားရွာ၊ လောက်ကိုင်မြို့နယ်

နန်ကျောက်ဖားရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကိုးကန့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ လောက်ကိုင်မြို့နယ်၊ မန်တုံပါးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၁၆၇၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မန်တုံပါးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၄၅၃၃ ဦး၊ မ ၄၀၃၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစု ...

နန်ဆန်ဖော့ရွာ၊ မိုင်းဆတ်မြို့နယ်

နန်ဆန်ဖော့ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မိုင်းဆတ်ခရိုင်၊ မိုင်းဆတ်မြို့နယ်၊ နန်းမွန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၃၈၃၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နန်းမွန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၄၄၁ ဦး၊ မ ၄၀၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၈၄၂ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရ ...

နန်ဆိုင်ရွာ၊ နမ့်တစ်မြို့နယ်

နန်ဆိုင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မိုင်းမော-ဝအထူးဒေသ ၊ နမ့်တစ်မြို့နယ်၊ ဖူ လန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၅၄၃၈ ဖြစ်သည်။

နန်တာရွာ၊ နမ့်တစ်မြို့နယ်

နန်တာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မိုင်းမော-ဝအထူးဒေသ ၊ နမ့်တစ်မြို့နယ်၊ ဖူ စွမ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၅၄၄၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဖူ စွမ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၅၈၇ ဦး၊ မ ၅၆၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၁၄၇ ဦးနေထိုင်သည်။

နန်တုန်စုန်ရွာ၊ သိန္နီမြို့နယ်

နန်တုန်စုန်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ သိန္နီမြို့နယ်၊ ကောင်းကော်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၃၆၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကောင်းကော်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၉၉၇ ဦး၊ မ ၉၆၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၉၆၆ ဦးနေထိုင်သည်။

နန်တောင်းရွာ၊ မိုင်းယန်းမြို့နယ်

နန်တောင်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ မိုင်းယန်းမြို့နယ်၊ နမ့်မောင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၂၉၈၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နမ့်မောင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၃၁၆ ဦး၊ မ ၁၃၃၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၆၅၃ ဦးနေထိုင်သည်။

နန်ပန်ရွာ၊ နမ့်တစ်မြို့နယ်

နန်ပန်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မိုင်းမော-ဝအထူးဒေသ ၊ နမ့်တစ်မြို့နယ်၊ ကျင်းချန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၅၄၅၇ ဖြစ်သည်။

နန်ပါချီးရွာ၊ မန်တုံမြို့နယ်

နန်ပါချီးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ပလောင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ မန်တုံမြို့နယ်၊ ဟောင်းကန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၀၉၂၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဟောင်းကန်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၄၄၅ ဦး၊ မ ၄၅၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၉၀၂ ...

နန်ပါဝဲရွာ၊ မိုင်းဆတ်မြို့နယ်

နန်ပါဝဲရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မိုင်းဆတ်ခရိုင်၊ မိုင်းဆတ်မြို့နယ်၊ နန်းမွန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၃၈၂၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နန်းမွန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၄၄၁ ဦး၊ မ ၄၀၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၈၄၂ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသ ...

နန်ပေါက်ရွာ၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ်

နန်ပေါက်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ်၊ မိုင်းကိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၂၄၆၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းကိုင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၄၂၇ ဦး၊ မ ၃၈၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၈၁၆ ဦးနေထိုင်သည်။

နန်ဖေါင်ရွာ၊ နာဝီးမြို့နယ်

နန်ဖေါင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မိုင်းမော-ဝအထူးဒေသ ၊ နာဝီးမြို့နယ်၊ နာဝီး ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၅၈၇၉ ဖြစ်သည်။

နန်ဘာဒီရွာ၊ ပန်ခမ့်မြို့နယ်

နန်ဘာဒီရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝိန်းကောင်-ဝအထူးဒေသ ၊ ပန်ခမ့်မြို့နယ်၊ နာလော့ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၆၄၆၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နာလော့ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၇၀၂၁ ဦး၊ မ ၅၆၈၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၂၇၀၂ ဦးနေထိုင်သည်။

နန်ဘာဒီသစ်ရွာ၊ ပန်ခမ့်မြို့နယ်

နန်ဘာဒီသစ်ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝိန်းကောင်-ဝအထူးဒေသ ၊ ပန်ခမ့်မြို့နယ်၊ နာလော့ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၆၄၆၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နာလော့ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၇၀၂၁ ဦး၊ မ ၅၆၈၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၂၇၀၂ ဦးနေထိုင်သည်။

နန်မန်းဒေ (အထက်)ရွာ၊ မိုင်းယန်းမြို့နယ်

နန်မန်းဒေ ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ မိုင်းယန်းမြို့နယ်၊ မိုင်းပေါက် ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၃၀၈၅ ဖြစ်သည်။

နန်မန်းဒေ (အောက်)ရွာ၊ မိုင်းယန်းမြို့နယ်

နန်မန်းဒေ ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ မိုင်းယန်းမြို့နယ်၊ မိုင်းပေါက် ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၃၀၈၆ ဖြစ်သည်။

နန်ရံရွာ၊ ကုန်းကြမ်းမြို့နယ်

နန်ရံရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကိုးကန့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ကုန်းကြမ်းမြို့နယ်၊ ကျင်ညဲ့ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၁၇၄၇ ဖြစ်သည်။ ဤရွာသည် တိမ်ကောသွားပြီ ဖြစ်သည်။

နန်လင်ဆောင်း (လားဟူ)ရွာ၊ ပန်ခမ့်မြို့နယ်

နန်လင်ဆောင်း ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝိန်းကောင်-ဝအထူးဒေသ ၊ ပန်ခမ့်မြို့နယ်၊ နမ့် ဖတ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၇၄၆၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နမ့် ဖတ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၀၂၃ ဦး၊ မ ၂၈၂၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၅၈၄၇ ဦးနေထိုင်သည်။

နန်လင်ဆောင်းရွာ၊ ပန်ခမ့်မြို့နယ်

နန်လင်ဆောင်းရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝိန်းကောင်-ဝအထူးဒေသ ၊ ပန်ခမ့်မြို့နယ်၊ နမ့် ဖတ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၆၅၁၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နမ့် ဖတ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၀၂၃ ဦး၊ မ ၂၈၂၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၅၈၄၇ ဦးနေထိုင်သည်။

နန်လော့ရွာ၊ ပန်ဆန်း (ပန်ခမ်း)မြို့နယ်

နန်လော့ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ မက်မန်းခရိုင်၊ ပန်ဆန်း မြို့နယ်၊ မန်ထန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၇၂၃၈ ဖြစ်သည်။

နန်အော်ရွာ၊ နားကောင်မြို့နယ်

နန်အော်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝိန်းကောင်-ဝအထူးဒေသ ၊ နားကောင်မြို့နယ်၊ ဝိန် ခီးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၆၅၅၈ ဖြစ်သည်။

နန်အော်ရွာ၊ ပန်ခမ့်မြို့နယ်

နန်အော်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝိန်းကောင်-ဝအထူးဒေသ ၊ ပန်ခမ့်မြို့နယ်၊ ဒိန်း အောကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၆၄၉၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဒိန်း အောကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၇၉၉ ဦး၊ မ ၂၅၈၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၅၃၈၃ ဦးနေထိုင်သည်။

နန်းကုန်း (အောက်)ရွာ၊ ပင်းတယမြို့နယ်

နန်းကုန်း ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဓနု ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ပင်းတယမြို့နယ်၊ နန်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၁၈၂၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နန်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၆၂၅ ဦး၊ မ ၆၄၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၂၆၇ ဦ ...

နန်းကုန်းရွာ၊ ပင်းတယမြို့နယ်

နန်းကုန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဓနု ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ပင်းတယမြို့နယ်၊ နန်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၁၈၂၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နန်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၆၂၅ ဦး၊ မ ၆၄၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၂၆၇ ဦး ...

နန်းကုန်းဝေးရွာ၊ ပင်းတယမြို့နယ်

နန်းကုန်းဝေးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဓနု ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ပင်းတယမြို့နယ်၊ နန်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၁၈၂၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နန်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၆၂၅ ဦး၊ မ ၆၄၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၂၆၇ ...

နန်းကုရွာ၊ ရပ်စောက်မြို့နယ်

နန်းကုရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ရပ်စောက်မြို့နယ်၊ နန်းကောင်းမှုကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၂၁၄၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နန်းကောင်းမှုကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၄၀၉ ဦး၊ မ ၃၇၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၇၇၉ ဦးနေထိုင်သည်။

နန်းကောင်းမှုရွာ၊ ရပ်စောက်မြို့နယ်

နန်းကောင်းမှုရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ရပ်စောက်မြို့နယ်၊ နန်းကောင်းမှုကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၂၁၄၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နန်းကောင်းမှုကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၄၀၉ ဦး၊ မ ၃၇၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၇၇၉ ဦးနေထိ ...

နန်းကဲရွာ၊ ဖယ်ခုံမြို့နယ်

နန်းကဲရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ဖယ်ခုံမြို့နယ်၊ ရီနွဲကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၂၈၆၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ရီနွဲကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၉၀၃၄ ဦး၊ မ ၈၆၀၆ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၇၆၄၀ ဦးနေထိုင်သည်။

နန်းကျော်လွှဲရွာ၊ မိုင်းဆတ်မြို့နယ်

နန်းကျော်လွှဲရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မိုင်းဆတ်ခရိုင်၊ မိုင်းဆတ်မြို့နယ်၊ မိုင်းလုံးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၃၈၇၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းလုံးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၈၄၉ ဦး၊ မ ၇၇၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၆၂၃ ဦးနေထိုင်သ ...

နန်းကွတ်ရွာ၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်

နန်းကွတ်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ အသုံးတော်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၀၁၉၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ အသုံးတော်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၃၅၉ ဦး၊ မ ၁၃၉၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၇၅၁ ဦးနေထိုင်သည်။

နန်းကွယ်အောရွာ၊ မိုင်းဆတ်မြို့နယ်

နန်းကွယ်အောရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မိုင်းဆတ်ခရိုင်၊ မိုင်းဆတ်မြို့နယ်၊ နန်းမွန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၃၈၂၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နန်းမွန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၄၄၁ ဦး၊ မ ၄၀၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၈၄၂ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤ ...

နန်းခမ်းရွာ၊ မိုင်းဆတ်မြို့နယ်

နန်းခမ်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မိုင်းဆတ်ခရိုင်၊ မိုင်းဆတ်မြို့နယ်၊ တန့်ဆိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၃၇၃၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ တန့်ဆိုင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၆၀၈ ဦး၊ မ ၁၄၇၈ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၀၈၆ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤ ...

နန်းခိုင်ရွာ၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်

နန်းခိုင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်၊ ထမ်ယမ်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၄၂၀၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ထမ်ယမ်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၈၅၀ ဦး၊ မ ၁၆၇၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၅၂၉ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤ ...

နန်းခုံရွာ၊ ရွာငံမြို့နယ်

နန်းခုံရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဓနု ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ရွာငံမြို့နယ်၊ နန်းခုံကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၁၉၇၂ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နန်းခုံကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၉၀၆ ဦး၊ မ ၉၅၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၈၆၅ ဦးနေထိုင်သည်။

နန်းခူရှဲရွာ၊ ဟိုပန်မြို့နယ်

နန်းခူရှဲရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ ဟိုပန်ခရိုင်၊ ဟိုပန်မြို့နယ်၊ မန်ကောင်း ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၁၃၃၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မန်ကောင်း ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၆၇ ဦး၊ မ ၁၅၆ ဦး၊ လူဦးရေ စ ...

နန်းချဉ်ကျောင်းကုန်းရွာ၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်

နန်းချဉ်ကျောင်းကုန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ပအိုဝ်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်၊ မြင်းတွင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၂၅၈၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မြင်းတွင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၁၃၄ ဦး၊ မ ၂၈၈၅ ဦး၊ လူဦ ...

နန်းချဉ်ရွာသစ်ရွာ၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်

နန်းချဉ်ရွာသစ်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ပအိုဝ်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်၊ မြင်းတွင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၂၅၉၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မြင်းတွင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၁၃၄ ဦး၊ မ ၂၈၈၅ ဦး၊ လူဦးရေ စု ...

နန်းခွန်ရွာ၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်

နန်းခွန်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်၊ ထမ်ယမ်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၄၂၀၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ထမ်ယမ်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၈၅၀ ဦး၊ မ ၁၆၇၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၅၂၉ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရ ...

နန်းစကဲရွာ၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်

နန်းစကဲရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ပအိုဝ်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်၊ ထိန်ပင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၂၄၀၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ထိန်ပင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၅၂၅၅ ဦး၊ မ ၄၅၅၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၉၈၀၅ ...

နန်းစမုတ် (ရှမ်း)ရွာ၊ ဖယ်ခုံမြို့နယ်

နန်းစမုတ် ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ဖယ်ခုံမြို့နယ်၊ နားဟီးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၂၈၂၂ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နားဟီးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၂၇၈ ဦး၊ မ ၁၂၁၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၄၉၃ ဦးနေထိုင်သည်။

နန်းဆင်ရွာ၊ ညောင်ရွှေမြို့နယ်

နန်းဆင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ညောင်ရွှေမြို့နယ်၊ လုံကန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၀၆၇၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ လုံကန်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၅၃၇ ဦး၊ မ ၁၅၁၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၀၄၈ ဦးနေထိုင်သည်။

နန်းဆာပေါ်ရွာ၊ မိုင်းဆတ်မြို့နယ်

နန်းဆာပေါ်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မိုင်းဆတ်ခရိုင်၊ မိုင်းဆတ်မြို့နယ်၊ ကျတီကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၃၅၇၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကျတီကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၈၀၂ ဦး၊ မ ၃၃၁၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၇၁၁၃ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသည် တ ...