ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 353

တံတားဦးရွာ၊ ညောင်ရွှေမြို့နယ်

တံတားဦးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ညောင်ရွှေမြို့နယ်၊ တောင်တိုကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၀၅၇၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ တောင်တိုကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၂၃၃ ဦး၊ မ ၂၄၆၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၆၉၅ ဦးနေထိုင်သည်။

တံတားဦးရွာ၊ တီကျစ်

တံတားဦးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ပအိုဝ်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်၊ တီကျစ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၂၄၉၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ တီကျစ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၅၅၉၉ ဦး၊ မ ၅၆၈၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၁၂၈၄ ...

တံတားဦးရွာ၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်

တံတားဦးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ ကက္ကူကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၀၂၈၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကက္ကူကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၅၄၇၃ ဦး၊ မ ၅၈၂၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၁၂၉၃ ဦးနေထိုင်သည်။

တံတားဦးရွာ၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်

တံတားဦးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ပအိုဝ်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်၊ နောင်ပီကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၂၆၄၂ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရနောင်ပီကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၅၄၁ ဦး၊ မ ၂၇၂၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၅၂၆၈ ...

တံတားဦးရွာ၊ မင်းဘူး

တံတားဦးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ပအိုဝ်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်၊ မင်းဘူးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၂၂၆၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မင်းဘူးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၈၅၂ ဦး၊ မ ၂၉၄၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၅၇၉၂ ...

တွတ်ပလာရွာ၊ နားဖန်းမြို့နယ်

တွတ်ပလာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ မက်မန်းခရိုင်၊ နားဖန်းမြို့နယ်၊ ကွန်ရိုးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၇၆၁၈ ဖြစ်သည်။

တွန်ကာရွာ၊ သီပေါမြို့နယ်

တွန်ကာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ သီပေါမြို့နယ်၊ ဘော်ကြိုကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၉၉၁၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဘော်ကြိုကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၄၂၅ ဦး၊ မ ၁၄၃၈ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၈၆၃ ဦးနေထိုင်သည်။

တွန်ကော်ရွာ၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်

တွန်ကော်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်၊ လွယ်ဟွမ် ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၈၄၇၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ လွယ်ဟွမ် ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၇၈၁ ဦး၊ မ ၈၈၃ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၆၆၄ ဦးနေထိုင်သည်။

တွန်ကျိုင်းရွာ၊ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်

တွန်ကျိုင်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်၊ တုံလောကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၄၆၄၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ တုံလောကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၂၂၃ ဦး၊ မ ၂၄၀၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၆၂၈ ဦးနေထိုင်သည်။

တွန်ကျိုင်းရွာ၊ လားရှိုးမြို့နယ်

တွန်ကျိုင်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ နားမခေါ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၉၂၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နားမခေါ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၇၄ ဦး၊ မ ၂၆၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၅၄၁ ဦးနေထိုင်သည်။

တွန်ကျိုင်းရွာ၊ သီပေါမြို့နယ်

တွန်ကျိုင်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ သီပေါမြို့နယ်၊ နားမခေါ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၀၁၇၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နားမခေါ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၂၇၄ ဦး၊ မ ၂၃၉၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၆၆၆ ဦးနေထိုင်သည်။

တွန်ကြိုင်းရွာ၊ သီပေါမြို့နယ်

တွန်ကြိုင်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ သီပေါမြို့နယ်၊ တွန်ကြိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၉၉၄၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ တွန်ကြိုင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၆၇၄ ဦး၊ မ ၇၃၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၄၀၉ ဦးနေထိုင်သည်။

တွန်ခိုင်းရွာ၊ နမ့်စန်မြို့နယ်

တွန်ခိုင်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ နမ့်စန်မြို့နယ်၊ ဟိုနောင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၃၆၁၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဟိုနောင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၅၄၆ ဦး၊ မ ၁၅၉၃ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၁၃၉ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွ ...

တွန်ခေါ့ရွာ၊ သီပေါမြို့နယ်

တွန်ခေါ့ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ သီပေါမြို့နယ်၊ မန်ဟဲကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၉၈၄၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မန်ဟဲကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၀၁၃ ဦး၊ မ ၁၀၃၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၀၄၄ ဦးနေထိုင်သည်။

တွန်ခံရွာ၊ ကျောက်မဲမြို့နယ်

တွန်ခံရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ ကျောက်မဲမြို့နယ်၊ ပန်ဝံကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၉၂၉၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ပန်ဝံကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၂၆၃ ဦး၊ မ ၁၂၅၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၅၁၇ ဦးနေထိုင်သည်။

တွန်ဆေရွာ၊ မန်တုံမြို့နယ်

တွန်ဆေရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ပလောင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ မန်တုံမြို့နယ်၊ တွန်ဆေကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၀၈၉၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ တွန်ဆေကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၈၂ ဦး၊ မ ၁၅၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၃၇ ဦးနေထိုင်သည်။

တွန်ဆောက်ရွာ၊ သီပေါမြို့နယ်

တွန်ဆောက်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ သီပေါမြို့နယ်၊ ကျင်သီကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၉၉၁၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကျင်သီကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၈၇၂ ဦး၊ မ ၈၆၆ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၇၃၈ ဦးနေထိုင်သည်။

တွန်ဆွေရွာ၊ မန်တုံမြို့နယ်

တွန်ဆွေရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ပလောင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ မန်တုံမြို့နယ်၊ မန်ကော်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၁၀၅၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မန်ကော်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၁၆ ဦး၊ မ ၃၃၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၆၄၆ ဦးနေထိ ...

တွန်တီး (အနောက်)ရွာ၊ နမ့်စန်မြို့နယ်

တွန်တီး ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ နမ့်စန်မြို့နယ်၊ နမ့်လစ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၃၇၇၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နမ့်လစ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၀၈၂ ဦး၊ မ ၂၉၈၆ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၆၀၆၈ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသည် ...

တွန်တီး (အရှေ့)ရွာ၊ နမ့်စန်မြို့နယ်

တွန်တီး ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ နမ့်စန်မြို့နယ်၊ နမ့်လစ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၃၇၆၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နမ့်လစ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၀၈၂ ဦး၊ မ ၂၉၈၆ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၆၀၆၈ ဦးနေထိုင်သည်။

တွန်နွန် (စယ်နေ)ရွာ၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်

တွန်နွန် ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်၊ မန်ပန် ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၈၄၉၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မန်ပန် ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၃၈၅ ဦး၊ မ ၁၃၄၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၇၃၂ ဦးနေထိုင်သည်။

တွန်ပုတ် (ပ)ရွာ၊ မန်တုံမြို့နယ်

တွန်ပုတ် ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ပလောင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ မန်တုံမြို့နယ်၊ ဆိုင်းလိန် ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၀၉၆၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဆိုင်းလိန် ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၉၁၆ ဦး၊ မ ၂၁၂၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင် ...

တွန်ပုတ်ရွာ၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်

တွန်ပုတ်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်၊ လွယ်ယိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၈၄၆၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ လွယ်ယိုင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၆၆၅ ဦး၊ မ ၇၄၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၄၀၆ ဦးနေထိုင်သည်။

တွန်မိုရွာ၊ မိုးနဲမြို့နယ်

တွန်မိုရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လင်းခေးခရိုင်၊ မိုးနဲမြို့နယ်၊ နမ့်မော်ဆွမ့်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၁၉၂ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နမ့်မော်ဆွမ့်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၈၉၃ ဦး၊ မ ၇၆၃ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၆၅၆ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤ ...

တွန်မုန်းရွာ၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်

တွန်မုန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ အသုံးတော်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၀၁၉၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ အသုံးတော်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၃၅၉ ဦး၊ မ ၁၃၉၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၇၅၁ ဦးနေထိုင်သည်။

တွန်ယုမ်းရွာ၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်

တွန်ယုမ်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်၊ မိုင်းဝီးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၈၄၇၂ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းဝီးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၆၈၀ ဦး၊ မ ၁၆၉၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၃၇၂ ဦးနေထိုင်သည်။

တွန်ဟိမ်းရွာ၊ နမ့်စန်မြို့နယ်

တွန်ဟိမ်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ နမ့်စန်မြို့နယ်၊ ဝမ်နောင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၃၅၂၂ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဝမ်နောင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၉၀၀ ဦး၊ မ ၁၉၅၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၈၅၄ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာ ...

တွန်ဟုတ်ရွာ၊ ဟိုပုံးမြို့နယ်

တွန်ဟုတ်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ပအိုဝ်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဟိုပုံးမြို့နယ်၊ မောက်မွန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၁၀၁၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မောက်မွန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၈၀၅ ဦး၊ မ ၈၄၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁ ...

တွန်ဟုန်း (က)ရွာ၊ မန်တုံမြို့နယ်

တွန်ဟုန်း ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ပလောင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ မန်တုံမြို့နယ်၊ ဆိုင်းလိန် ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၀၉၅၆ ဖြစ်သည်။ ဤရွာသည် တိမ်ကောသွားပြီ ဖြစ်သည်။

တွန်ဟုန်း (ကချင်)ရွာ၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်

တွန်ဟုန်း ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်၊ တွန်ဟုန်း ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၈၅၀၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ တွန်ဟုန်း ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၃၃၀ ဦး၊ မ ၁၃၃၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၆၆၉ ဦးနေထိုင်သည်။

တွန်ဟုန်း (လွယ်)ရွာ၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်

တွန်ဟုန်း ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်၊ တွန်ဟုန်း ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၈၅၀၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ တွန်ဟုန်း ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၃၃၀ ဦး၊ မ ၁၃၃၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၆၆၉ ဦးနေထိုင်သည်။

တွန်ဟုံး (ပ)ရွာ၊ မန်တုံမြို့နယ်

တွန်ဟုံး ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ပလောင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ မန်တုံမြို့နယ်၊ မုံးခကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၁၀၇၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မုံးခကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၇၃၅ ဦး၊ မ ၈၅၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၅၈၇ ဦးနေထို ...

တွန်ဟုံးရွာ၊ ညောင်ရွှေမြို့နယ်

တွန်ဟုံးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ညောင်ရွှေမြို့နယ်၊ ပုံ့မူကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၀၇၅၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ပုံ့မူကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၀၈၁ ဦး၊ မ ၂၉၈၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၆၀၇၀ ဦးနေထိုင်သည်။

တွန်းကျိုင်းရွာ၊ လင်းခေးမြို့နယ်

တွန်းကျိုင်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လင်းခေးခရိုင်၊ လင်းခေးမြို့နယ်၊ ဝမ်ဟတ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၁၁၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဝမ်ဟတ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၀၈၁ ဦး၊ မ ၁၀၃၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၁၁၆ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသည် ...

တွပ်ပလေ့ရွာ၊ နားဖန်းမြို့နယ်

တွပ်ပလေ့ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ မက်မန်းခရိုင်၊ နားဖန်းမြို့နယ်၊ စအွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၇၅၆၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ စအွတ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၆၀၃ ဦး၊ မ ၂၁၀၃ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင ...

တွမ်ကျဲချွန်းရွာ၊ ကုန်းကြမ်း (အထူးဒေသ ၁)မြို့နယ်

တွမ်ကျဲချွန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လောက်ကိုင်-ကိုးကန့်အထူးဒေသ ၊ ကုန်းကြမ်း မြို့နယ်၊ ရှင်ထန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၇၅၄၂ ဖြစ်သည်။

တွမ်ခုမ်ရွာ၊ သီပေါမြို့နယ်

တွမ်ခုမ်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ သီပေါမြို့နယ်၊ နားလေကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၀၂၃၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နားလေကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၄၅၁ ဦး၊ မ ၄၉၆ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၉၄၇ ဦးနေထိုင်သည်။

တွမ်ရှန်ရွာ၊ ကုန်းကြမ်း (အထူးဒေသ ၁)မြို့နယ်

တွမ်ရှန်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လောက်ကိုင်-ကိုးကန့်အထူးဒေသ ၊ ကုန်းကြမ်း မြို့နယ်၊ စင်ပင်ကိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၇၅၆၇ ဖြစ်သည်။

တွမ်လိုင်ရွာ၊ နားဖန်းမြို့နယ်

တွမ်လိုင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ မက်မန်းခရိုင်၊ နားဖန်းမြို့နယ်၊ စအွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၇၅၆၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ စအွတ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၆၀၃ ဦး၊ မ ၂၁၀၃ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါ ...

တွယ်ကန်ရွာ၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်

တွယ်ကန်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်၊ နားလောင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၉၆၂၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နားလောင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၁၃၃ ဦး၊ မ ၁၁၈၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၃၁၇ ဦးနေထိုင်သည်။

တွယ်ညုရွာ၊ မက်မန်းမြို့နယ်

တွယ်ညုရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ မက်မန်းခရိုင်၊ မက်မန်းမြို့နယ်၊ အေးကျန့်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၃၁၆၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ အေးကျန့်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၅၁၂ ဦး၊ မ ၁၄၁၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစု ...

တွယ်နောက်ရွာ၊ မက်မန်းမြို့နယ်

တွယ်နောက်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ မက်မန်းခရိုင်၊ မက်မန်းမြို့နယ်၊ အေးကျန့်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၃၁၆၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ အေးကျန့်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၅၁၂ ဦး၊ မ ၁၄၁၂ ဦး၊ လူဦးရေ စ ...

တွီပန်ရွာ၊ ပန်ခမ့်မြို့နယ်

တွီပန်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝိန်းကောင်-ဝအထူးဒေသ ၊ ပန်ခမ့်မြို့နယ်၊ နမ့် ဖတ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၆၅၁၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နမ့် ဖတ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၀၂၃ ဦး၊ မ ၂၈၂၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၅၈၄၇ ဦးနေထိုင်သည်။

တွီပလရွာ၊ အိုက်ချန်မြို့နယ်

တွီပလရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မိုင်းမော-ဝအထူးဒေသ ၊ အိုက်ချန်မြို့နယ်၊ ကွန် ရိုးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၅၄၉၇ ဖြစ်သည်။

တွီးလိုက်ရွာ၊ ယောင်လင်းမြို့နယ်

တွီးလိုက်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မိုင်းမော-ဝအထူးဒေသ ၊ ယောင်လင်းမြို့နယ်၊ ယောင် လင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၆၀၂၈ ဖြစ်သည်။

တွေပူးရွာ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်

တွေပူးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ပအိုဝ်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်၊ လွယ်ပွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၁၃၉၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ လွယ်ပွတ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၇၄၅၃ ဦး၊ မ ၇၉၆၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၅၄၂၂ ...

တွေလိုင်းရွာ၊ သိန္နီမြို့နယ်

တွေလိုင်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ သိန္နီမြို့နယ်၊ နောင်ကျောင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၂၇၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရနောင်ကျောင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၄၀၄ ဦး၊ မ ၄၀၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၈၀၄ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရ ...

တွေလုံရွာ၊ ဆောင်ဖမြို့နယ်

တွေလုံရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မိုင်းမော-ဝအထူးဒေသ ၊ ဆောင်ဖမြို့နယ်၊ တွေ လုံကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၅၉၇၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ တွေ လုံကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၄၃၈ ဦး၊ မ ၁၄၃၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၈၆၈ ဦးနေထိုင်သည်။

တွေလော့ရွာ၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ်

တွေလော့ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ်၊ ယန်းခကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၂၄၂၂ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ယန်းခကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၄၃၁ ဦး၊ မ ၁၃၆၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၇၉၈ ဦးနေထိုင်သည်။

တွေဝိုင်းရွာ၊ ကျေးသီးမြို့နယ်

တွေဝိုင်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ ကျေးသီးမြို့နယ်၊ ဝမ်ချင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၄၁၄၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဝမ်ချင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၇၉၇ ဦး၊ မ ၉၄၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၇၄၆ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသည် ...