ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 332

အုတ်ဖိုအိုင်ရွာ၊ တန့်ဆည်မြို့နယ်

အုတ်ဖိုအိုင်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ တန့်ဆည်မြို့နယ်၊ အုတ်ဖိုအိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၂၇၉၀ ဖြစ်သည်။

အုတ်ရှစ်ကန်ရွာ၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်

အုတ်ရှစ်ကန်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ အုတ်ရှစ်ကန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၃၁၈ ဖြစ်သည်။

အုတ်ရှစ်ပြားရွာ၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်

အုတ်ရှစ်ပြားရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ယင်းမာပင်ခရိုင်၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်၊ ထန်းဇင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၃၉၁၉ ဖြစ်သည်။

အုတ်အိုင်ရွာ၊ ဘုတလင်မြို့နယ်

အုတ်အိုင်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ ဘုတလင်မြို့နယ်၊ ညောင်ကန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၃၁၈၉ ဖြစ်သည်။

အုန်နှဲဘုတ်ရွာ၊ ဝက်လက်မြို့နယ်

အုန်နှဲဘုတ်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ဝက်လက်မြို့နယ်၊ ထန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၈၀၈ ဖြစ်သည်။

အုန်နှဲဘုတ်ရွာ၊ သခွတ္တော

အုန်နှဲဘုတ်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ဝက်လက်မြို့နယ်၊ သခွတ္တောကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၆၂၈ ဖြစ်သည်။

အုန်မှုန်းကြီးရွာ၊ ဝက်လက်မြို့နယ်

အုန်မှုန်းကြီးရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ဝက်လက်မြို့နယ်၊ လှထွေကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၇၂၇ ဖြစ်သည်။

အုန်းခြံ (တောင်)ရွာ၊ ရေဦးမြို့နယ်

အုန်းခြံ ရွာ)သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ရေဦးမြို့နယ်၊ တင်းတိမ်ရံကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၂၄၁၆ ဖြစ်သည်။

အုန်းခြံ (မြောက်)ရွာ၊ ရေဦးမြို့နယ်

အုန်းခြံ ရွာ)သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ရေဦးမြို့နယ်၊ တင်းတိမ်ရံကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၂၄၁၇ ဖြစ်သည်။ ဤရွာသည် တိမ်ကောသွားသည်။

အုန်းခြံရွာ၊ ဒီပဲယင်းမြို့နယ်

အုန်းခြံရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ဒီပဲယင်းမြို့နယ်၊ အင်ဘုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၂၄၉၃ ဖြစ်သည်။

အုန်းတော (တောင်)ရွာ၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်

အုန်းတော ရွာ)သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းခရိုင်၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၊ အုန်းတောကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၁၁၅ ဖြစ်သည်။

အုန်းတော (မြောက်)ရွာ၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်

အုန်းတော ရွာ)သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းခရိုင်၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၊ အုန်းတောကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၁၁၄ ဖြစ်သည်။

အုန်းတောကုန်းရွာ၊ ဒီပဲယင်းမြို့နယ်

အုန်းတောကုန်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ဒီပဲယင်းမြို့နယ်၊ ထုံးဘိုကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၂၆၀၃ ဖြစ်သည်။ ဤရွာသည် တိမ်ကောသွားသည်။

အုန်းတောရွာ၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်

အုန်းတောရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကန့်ဘလူခရိုင်၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊ အုပ်ဖိုကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၉၅၃ ဖြစ်သည်။

အုန်းတောရွာ၊ ဇီးတော

အုန်းတောရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ယင်းမာပင်ခရိုင်၊ ယင်းမာပင်မြို့နယ်၊ ဇီးတောကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၃၆၅၄ ဖြစ်သည်။

အုန်းတောရွာ၊ တန့်ဆည်မြို့နယ်

အုန်းတောရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ တန့်ဆည်မြို့နယ်၊ ကုန်းရိုးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၂၆၉၄ ဖြစ်သည်။

အုန်းတောရွာ၊ ယင်းမာပင်မြို့နယ်

အုန်းတောရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ယင်းမာပင်ခရိုင်၊ ယင်းမာပင်မြို့နယ်၊ ပြန်လှည့်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၃၆၄၄ ဖြစ်သည်။

အုန်းတောရွာ၊ ရွှေကူ

အုန်းတောရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ တန့်ဆည်မြို့နယ်၊ ရွှေကူကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၂၈၁၀ ဖြစ်သည်။

အုန်းဒုတ်ရွာ၊ ဖောင်းပြင်မြို့နယ်

အုန်းဒုတ်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မော်လိုက်ခရိုင်၊ ဖောင်းပြင်မြို့နယ်၊ အုန်းဒုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၆၂၁၅ ဖြစ်သည်။

အုန်းဒုတ်ရွာ၊ အင်းတော်မြို့နယ်

အုန်းဒုတ်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင်၊ အင်းတော်မြို့နယ်၊ ပဲခူးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၄၄၈၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ပဲခူးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၅၃၀၀ ဦး၊ မ ၅၈၂၈ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၁၁၂၈ ဦးနေထိုင်သည်။ ၎င်းရ ...

အုန်းနပေါင်းရွာ၊ ရေဦးမြို့နယ်

အုန်းနပေါင်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ရေဦးမြို့နယ်၊ အင်တောကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၂၂၉၄ ဖြစ်သည်။

အုန်းနဲဘုတ်ရွာ၊ တန့်ဆည်မြို့နယ်

အုန်းနဲဘုတ်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ တန့်ဆည်မြို့နယ်၊ ကံကြီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၂၆၉၆ ဖြစ်သည်။

အုန်းနှဲဘုတ်ရွာ၊ ဝက်လက်မြို့နယ်

အုန်းနှဲဘုတ်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ဝက်လက်မြို့နယ်၊ အုန်းနှဲဘုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၆၈၂ ဖြစ်သည်။

အုန်းပင်ကုန်းရွာ၊ ခင်ဦးမြို့နယ်

အုန်းပင်ကုန်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ခင်ဦးမြို့နယ်၊ ငါးတင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၅၈၈ ဖြစ်သည်။

အုန်းပင်ကုန်းရွာ၊ ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်

အုန်းပင်ကုန်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခန္တီးခရိုင်၊ ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်၊ မောင်းခမ်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၆၆၅၁ ဖြစ်သည်။

အုန်းပင်ကွက်ရွာ၊ ခင်ဦးမြို့နယ်

အုန်းပင်ကွက်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ခင်ဦးမြို့နယ်၊ သက်ပေးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၅၁၅ ဖြစ်သည်။ ဤရွာသည် တိမ်ကောသွားသည်။

အုန်းပင်စုရွာ၊ ကလေးဝမြို့နယ်

အုန်းပင်စုရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးခရိုင်၊ ကလေးဝမြို့နယ်၊ ဂဇက်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၅၇၂၈ ဖြစ်သည်။

အုန်းပင်ဆိပ်ရွာ၊ ကနီမြို့နယ်

အုန်းပင်ဆိပ်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ယင်းမာပင်ခရိုင်၊ ကနီမြို့နယ်၊ နတ်လာပို့မြောက်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၃၈၃၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နတ်လာပို့မြောက်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၉၂၄ ဦး၊ မ ၁၁၇၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၀ ...

အုန်းပေါက်ရွာ၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်

အုန်းပေါက်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ အုန်းပေါက်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၃၇၁ ဖြစ်သည်။

အုန်းဘက်ရွာ၊ ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်

အုန်းဘက်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခန္တီးခရိုင်၊ ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်၊ အုန်းဘက်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၆၄၈၆ ဖြစ်သည်။

အုန်းမှင်ကုန်းရွာ၊ ကောလင်းမြို့နယ်

အုန်းမှင်ကုန်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကောလင်းခရိုင်၊ ကောလင်းမြို့နယ်၊ အုန်းမှင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၄၉၈၈ ဖြစ်သည်။

အုန်းသာရွာ၊ ဖောင်းပြင်မြို့နယ်

အုန်းသာရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မော်လိုက်ခရိုင်၊ ဖောင်းပြင်မြို့နယ်၊ အုန်းသာကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၆၂၇၉ ဖြစ်သည်။

အုပ်ခင်းရွာ၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်

အုပ်ခင်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကန့်ဘလူခရိုင်၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊ ပင့်သာကြီးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၈၉၉ ဖြစ်သည်။

အုပ်ဆည်ရွာ၊ ဒီပဲယင်းမြို့နယ်

အုပ်ဆည်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ဒီပဲယင်းမြို့နယ်၊ တယ်တောကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၂၅၅၈ ဖြစ်သည်။

အုပ်ပုံရွာ၊ ဝက်လက်မြို့နယ်

အုပ်ပုံရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ဝက်လက်မြို့နယ်၊ အုပ်ပုံကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၇၄၁ ဖြစ်သည်။

အုပ်ဖိုကုန်းရွာ၊ ဝက်လက်မြို့နယ်

အုပ်ဖိုကုန်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ဝက်လက်မြို့နယ်၊ ကျီးကန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၇၃၀ ဖြစ်သည်။

အုပ်ဖိုရွာ၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်

အုပ်ဖိုရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကန့်ဘလူခရိုင်၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊ အုပ်ဖိုကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၉၄၉ ဖြစ်သည်။

အုပ်ဖိုရွာ၊ ဘုတလင်မြို့နယ်

အုပ်ဖိုရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ ဘုတလင်မြို့နယ်၊ အုပ်ဖိုကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၃၂၃၉ ဖြစ်သည်။

အုပ်ဖိုရွာ၊ မော်လိုက်မြို့နယ်

အုပ်ဖိုရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မော်လိုက်ခရိုင်၊ မော်လိုက်မြို့နယ်၊ အုပ်ဖိုကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၆၁၁၈ ဖြစ်သည်။

အုပ်ဖိုရွာ၊ ရေဦးမြို့နယ်

အုပ်ဖိုရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ရေဦးမြို့နယ်၊ အုပ်ဖိုကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၂၃၉၂ ဖြစ်သည်။

အုပ်ရှင်းကြီး (မြောက်)ရွာ၊ အရာတော်မြို့နယ်

အုပ်ရှင်းကြီး ရွာ)သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ အရာတော်မြို့နယ်၊ အုပ်ရှင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၃၄၃၂ ဖြစ်သည်။ ဤရွာသည် တိမ်ကောသွားသည်။

အုပ်ရှင်းကြီးရွာ၊ အရာတော်မြို့နယ်

အုပ်ရှင်းကြီးရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ အရာတော်မြို့နယ်၊ အုပ်ရှင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၃၄၃၁ ဖြစ်သည်။ ဒေသအခေါ်မှာ အုတ်ရှင်ကြီး တောင်နှင့်မြောက် ဖြစ်သည်။

အုပ်ရှစ်ကုန်းရွာ၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်

အုပ်ရှစ်ကုန်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကန့်ဘလူခရိုင်၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊ မြောက်ပေကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၈၈၄ ဖြစ်သည်။

အုပ်ရှစ်ကုန်းရွာ၊ တန့်ဆည်မြို့နယ်

အုပ်ရှစ်ကုန်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ တန့်ဆည်မြို့နယ်၊ ဆန်ဆွဲကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၂၈၂၁ ဖြစ်သည်။

အုပ်ရှစ်ကုန်းရွာ၊ ပုန်းဟုန်

အုပ်ရှစ်ကုန်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင်၊ အင်းတော်မြို့နယ်၊ ပုန်းဟုန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၄၄၉၇ ဖြစ်သည်။

အုပ်ရှစ်ကုန်းရွာ၊ ဝါးတောမ

အုပ်ရှစ်ကုန်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ အရာတော်မြို့နယ်၊ ဝါးတောမကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၃၃၆၀ ဖြစ်သည်။

အုပ်ရှစ်ကုန်းရွာ၊ အင်းတော်မြို့နယ်

အုပ်ရှစ်ကုန်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင်၊ အင်းတော်မြို့နယ်၊ အုပ်ရှစ်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၄၄၁၈ ဖြစ်သည်။

အုပ်ရှစ်ကုန်းရွာ၊ အရာတော်မြို့နယ်

အုပ်ရှစ်ကုန်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ အရာတော်မြို့နယ်၊ အုပ်ရှစ်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၃၄၄၇ ဖြစ်သည်။

အုပ်ရှစ်ကြီးရွာ၊ အရာတော်မြို့နယ်

အုပ်ရှစ်ကြီးရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ အရာတော်မြို့နယ်၊ အုပ်ရှစ်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၃၄၄၄ ဖြစ်သည်။

အုပ်ရှစ်ခုံရွာ၊ ဝန်းသိုမြို့နယ်

အုပ်ရှစ်ခုံရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကောလင်းခရိုင်၊ ဝန်းသိုမြို့နယ်၊ ကျောက်ပေါက်ခုံကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၅၁၂၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကျောက်ပေါက်ခုံကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၅၄ ဦး၊ မ ၂၉၈ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၅၅၂ ...