ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 307

ကွန်ညှက်ရွာ၊ အိုက်ချန်မြို့နယ်

ကွန်ညှက်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မိုင်းမော-ဝအထူးဒေသ ၊ အိုက်ချန်မြို့နယ်၊ ကွန် ညှတ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၅၄၈၅ ဖြစ်သည်။

ကွန်တီးရွာ၊ မိုင်းရယ်မြို့နယ်

ကွန်တီးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ မိုင်းရယ်မြို့နယ်၊ မိုင်းဟိန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၆၀၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းဟိန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၂၈၃ ဦး၊ မ ၁၃၂၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၆၀၈ ဦးနေထိုင်သည်။

ကွန်တီးရွာ၊ သီပေါမြို့နယ်

ကွန်တီးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ သီပေါမြို့နယ်၊ မိုင်းတုံကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၀၂၈၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းတုံကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၉၇ ဦး၊ မ ၄၇၆ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၈၇၃ ဦးနေထိုင်သည်။

ကွန်တုန်းရွာ၊ လဲချားမြို့နယ်

ကွန်တုန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ လဲချားမြို့နယ်၊ ပုံနေကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၃၃၃၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ပုံနေကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၇၆၈ ဦး၊ မ ၈၁၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၅၈၅ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသည် တိမ်က ...

ကွန်တောက်ရွာ၊ ကလောင်ဖာမြို့နယ်

ကွန်တောက်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မိုင်းမော-ဝအထူးဒေသ ၊ ကလောင်ဖာမြို့နယ်၊ ကလောင် ဖာကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၅၅၅၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကလောင် ဖာကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၄၂၇ ဦး၊ မ ၁၅၉၃ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၀၂၀ ဦးနေထိုင်သည်။

ကွန်တောင်းရွာ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ကွန်တောင်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ပအိုဝ်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်၊ ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၁၂၂၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၄၄၇၃ ဦး၊ မ ၄၆၀၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၉၀၇၇ ...

ကွန်တောင်းရွာ၊ မိုးနဲမြို့နယ်

ကွန်တောင်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လင်းခေးခရိုင်၊ မိုးနဲမြို့နယ်၊ နားလွိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၂၃၁ ဖြစ်သည်။ ဤရွာသည် တိမ်ကောသွားပြီ ဖြစ်သည်။

ကွန်ထွယ်ရွာ၊ နမ်ခမ်းဝူးမြို့နယ်

ကွန်ထွယ်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝိန်းကောင်-ဝအထူးဒေသ ၊ နမ်ခမ်းဝူးမြို့နယ်၊ နမ့် ခမ်း ဝူးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၆၅၈၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နမ့် ခမ်း ဝူးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၃၃၂ ဦး၊ မ ၂၁၂၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၄၅၇ ဦ ...

ကွန်နင် (မ်)ရွာ၊ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်

ကွန်နင် ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်၊ နမ့်ဟူးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၄၄၁၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နမ့်ဟူးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၆၈၁ ဦး၊ မ ၇၀၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၃၈၁ ဦးနေထိုင်သည်။

ကွန်နင်ရွာ၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်

ကွန်နင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်၊ မိုင်းကျိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၉၅၇၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းကျိုင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၃၈၁ ဦး၊ မ ၁၆၅၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၀၄၀ ဦးနေထိုင်သည်။

ကွန်နင်ရွာ၊ လားရှိုးမြို့နယ်

ကွန်နင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ ကောင်းကြဲ ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၇၉၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကောင်းကြဲ ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၅၁၉ ဦး၊ မ ၅၆၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၀၈၄ ဦးနေထိုင်သည်။

ကွန်နင်ရွာ၊ သီပေါမြို့နယ်

ကွန်နင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ သီပေါမြို့နယ်၊ ကွန်ခါးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၀၂၉၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကွန်ခါးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၄၅ ဦး၊ မ ၄၂၃ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၇၆၈ ဦးနေထိုင်သည်။

ကွန်နဖန်းရွာ၊ နားဖန်းမြို့နယ်

ကွန်နဖန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ မက်မန်းခရိုင်၊ နားဖန်းမြို့နယ်၊ ကွန်ရိုးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၇၆၁၇ ဖြစ်သည်။

ကွန်နမ်ရွာ၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်

ကွန်နမ်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ နိမ်လွမ်ဝလိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၈၈၀၀ ဖြစ်သည်။ ဤရွာသည် တိမ်ကောသွားပြီ ဖြစ်သည်။

ကွန်နားရွာ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ကွန်နားရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ပအိုဝ်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်၊ ဘန်းယဉ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၁၄၂၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဘန်းယဉ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၆၆၅၄ ဦး၊ မ ၆၉၀၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၃၅၅၅ ...

ကွန်နားရွာ၊ နမ့်စန်မြို့နယ်

ကွန်နားရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ နမ့်စန်မြို့နယ်၊ ခိုအွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၃၆၈၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ခိုအွတ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၆၀၅ ဦး၊ မ ၂၄၇၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၅၀၈၂ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသည် ...

ကွန်နားရွာ၊ နားတစ်

ကွန်နားရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ပအိုဝ်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဟိုပုံးမြို့နယ်၊ နားတစ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၁၀၅၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နားတစ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၄၂၆ ဦး၊ မ ၄၉၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၉၂၀ ဦးနေထိ ...

ကွန်နားရွာ၊ မိုင်ဟိုင်း

ကွန်နားရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လင်းခေးခရိုင်၊ မိုးနဲမြို့နယ်၊ မိုင်ဟိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၂၅၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်ဟိုင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၁၇၄ ဦး၊ မ ၂၁၀၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၂၇၉ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွ ...

ကွန်နားရွာ၊ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်

ကွန်နားရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်၊ တုံလောကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၄၆၄၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ တုံလောကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၂၂၃ ဦး၊ မ ၂၄၀၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၆၂၈ ဦးနေထိုင်သည်။

ကွန်နားရွာ၊ မိုင်းရှူးမြို့နယ်

ကွန်နားရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ မိုင်းရှူးမြို့နယ်၊ မိုင်းစံကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၄၈၂၂ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းစံကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၀၈၃ ဦး၊ မ ၂၁၂၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၂၀၇ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွ ...

ကွန်နားရွာ၊ မိုးနဲမြို့နယ်

ကွန်နားရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လင်းခေးခရိုင်၊ မိုးနဲမြို့နယ်၊ ကွန်နားကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၂၆၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကွန်နားကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၅၇၇ ဦး၊ မ ၆၆၃ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၂၄၀ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသည် တိမ်က ...

ကွန်နားရွာ၊ လဲချားမြို့နယ်

ကွန်နားရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ လဲချားမြို့နယ်၊ ဟဲဆိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၃၂၉၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဟဲဆိုင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၄၈၀ ဦး၊ မ ၅၀၃ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၉၈၃ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသည် တိမ် ...

ကွန်နားရွာ၊ ဟိုပုံးမြို့နယ်

ကွန်နားရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ပအိုဝ်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဟိုပုံးမြို့နယ်၊ နမ့်ခုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၀၇၆၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နမ့်ခုတ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၀၀၁ ဦး၊ မ ၂၀၅၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၀၆၀ ...

ကွန်နိမ်ရွာ၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်

ကွန်နိမ်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်၊ ပန်ညောင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၇၂၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ပန်ညောင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၅၅၀ ဦး၊ မ ၁၆၅၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၂၀၇ ဦးနေထိုင်သည်။

ကွန်နွတ်ရွာ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ကွန်နွတ်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ပအိုဝ်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်၊ တဘက်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၁၁၇၂ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ တဘက်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၆၁၉ ဦး၊ မ ၃၅၈၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၇၂၀၈ ဦးနေထိ ...

ကွန်ပန်ရွာ၊ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်

ကွန်ပန်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်၊ မြို့မဆင်ခြေဖုန်း ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၄၃၉၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မြို့မဆင်ခြေဖုန်း ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၄၉၉ ဦး၊ မ ၅၀၃ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၀၀ ...

ကွန်ပန်းရွာ၊ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်

ကွန်ပန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်၊ ဝမ်လုံကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၄၄၃၂ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဝမ်လုံကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၈၆၅ ဦး၊ မ ၉၉၈ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၈၆၃ ဦးနေထိုင်သည်။

ကွန်ပါရွာ၊ နားဖန်းမြို့နယ်

ကွန်ပါရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ မက်မန်းခရိုင်၊ နားဖန်းမြို့နယ်၊ ကပ်ကိန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၇၄၇၉ ဖြစ်သည်။

ကွန်ပူရမ်းရွာ၊ သီပေါမြို့နယ်

ကွန်ပူရမ်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ သီပေါမြို့နယ်၊ မန်ဟဲကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၉၈၅၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မန်ဟဲကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၀၁၃ ဦး၊ မ ၁၀၃၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၀၄၄ ဦးနေထိုင်သည်။

ကွန်ပွေးရွာ၊ ဆောင်ဖမြို့နယ်

ကွန်ပွေးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မိုင်းမော-ဝအထူးဒေသ ၊ ဆောင်ဖမြို့နယ်၊ မွေ့လောင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၅၉၃၃ ဖြစ်သည်။

ကွန်ဖန်ရွာ၊ နားဖန်းမြို့နယ်

ကွန်ဖန်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ မက်မန်းခရိုင်၊ နားဖန်းမြို့နယ်၊ ကပ်ကိန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၇၄၇၈ ဖြစ်သည်။

ကွန်ဖြူရွာ၊ လားရှိုးမြို့နယ်

ကွန်ဖြူရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ ကွန်ဖြူကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၉၉၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကွန်ဖြူကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၇၂၈ ဦး၊ မ ၈၅၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၅၇၈ ဦးနေထိုင်သည်။

ကွန်မခေရွာ၊ မောက်မယ်မြို့နယ်

ကွန်မခေရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လင်းခေးခရိုင်၊ မောက်မယ်မြို့နယ်၊ နမ့်လွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၃၃၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နမ့်လွတ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၉၈၉ ဦး၊ မ ၉၃၈ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၉၂၇ ဦးနေထိုင်သည်။

ကွန်မားရွာ၊ ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်

ကွန်မားရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်၊ ဝမ်ပတ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၃၈၉၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဝမ်ပတ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၉၈၀ ဦး၊ မ ၃၀၃၈ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၆၀၁၈ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသည် ...

ကွန်မိရွာ၊ ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်

ကွန်မိရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်၊ ငါးတိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၃၉၄၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ငါးတိုင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၄၄ ဦး၊ မ ၁၅၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၀၃ ဦးနေထိုင်သည်။

ကွန်မုန့်ရွာ၊ မောက်မယ်မြို့နယ်

ကွန်မုန့်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လင်းခေးခရိုင်၊ မောက်မယ်မြို့နယ်၊ စဉ့်ဝင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၃၈၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ စဉ့်ဝင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၇၅၇ ဦး၊ မ ၈၀၃ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၅၆၀ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသည် တ ...

ကွန်မုန်ရွာ၊ နမ့်စန်မြို့နယ်

ကွန်မုန်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ နမ့်စန်မြို့နယ်၊ ဟိုနောင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၃၆၁၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဟိုနောင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၅၄၆ ဦး၊ မ ၁၅၉၃ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၁၃၉ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသ ...

ကွန်မုံရွာ၊ မိုင်းပန်မြို့နယ်

ကွန်မုံရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လင်းခေးခရိုင်၊ မိုင်းပန်မြို့နယ်၊ တောင်ကိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၅၉၀ ဖြစ်သည်။ ဤရွာသည် တိမ်ကောသွားပြီ ဖြစ်သည်။

ကွန်မောင်ရွာ၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်

ကွန်မောင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်၊ နောင်ခမ်း ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၉၁၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရနောင်ခမ်း ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၂၉၉ ဦး၊ မ ၃၄၇၃ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၆၇၇၂ ဦးနေထိုင်သည်။

ကွန်မြင့်ရွာ၊ ကွမ်းလုံမြို့နယ်

ကွန်မြင့်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ ကွမ်းလုံမြို့နယ်၊ ကောင်းကျဲကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၁၀၉၂ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကောင်းကျဲကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၀၆၃ ဦး၊ မ ၁၀၅၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၁၁၄ ဦးနေထိုင်သည်။

ကွန်မွန်းရွာ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ကွန်မွန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ပအိုဝ်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်၊ ကုန်းဆွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၁၂၂၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကုန်းဆွတ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၄၁၀ ဦး၊ မ ၂၅၀၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ...

ကွန်ယောင်းရွာ၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ်

ကွန်ယောင်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ်၊ မိုင်းငွန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၂၅၀၂ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းငွန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၆၈၆ ဦး၊ မ ၆၀၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၂၉၀ ဦးနေထိုင်သည်။

ကွန်ရိုးရွာ၊ နားဖန်းမြို့နယ်

ကွန်ရိုးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ မက်မန်းခရိုင်၊ နားဖန်းမြို့နယ်၊ ကွန်ရိုးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၇၆၁၅ ဖြစ်သည်။

ကွန်ရိုးရွာ၊ အိုက်ချန်မြို့နယ်

ကွန်ရိုးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မိုင်းမော-ဝအထူးဒေသ ၊ အိုက်ချန်မြို့နယ်၊ ကွန် ရိုးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၅၄၉၄ ဖြစ်သည်။

ကွန်ရေးရွာ၊ ပန်ဆန်း (ပန်ခမ်း)မြို့နယ်

ကွန်ရေးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ မက်မန်းခရိုင်၊ ပန်ဆန်း မြို့နယ်၊ ကွန်ရေးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၇၂၆၂ ဖြစ်သည်။

ကွန်ရှိုရွာ၊ နမ့်စန်မြို့နယ်

ကွန်ရှိုရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ နမ့်စန်မြို့နယ်၊ ဟိုင်းလိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၃၆၃၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဟိုင်းလိုက်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၂၂၀ ဦး၊ မ ၁၃၆၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၅၈၁ ဦးနေထိုင်သည်။ ...

ကွန်လန်းရွာ၊ နမ်ခမ်းဝူးမြို့နယ်

ကွန်လန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝိန်းကောင်-ဝအထူးဒေသ ၊ နမ်ခမ်းဝူးမြို့နယ်၊ နမ့် ခမ်း ဝူးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၆၅၈၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နမ့် ခမ်း ဝူးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၃၃၂ ဦး၊ မ ၂၁၂၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၄၅၇ ဦ ...

ကွန်လိတ်ရွာ၊ ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်

ကွန်လိတ်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်၊ ဝမ်လောကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၃၉၃၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဝမ်လောကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၆၂၈ ဦး၊ မ ၇၀၃ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၃၃၁ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသည် တ ...

ကွန်လုံဗအိုးရွာ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ကွန်လုံဗအိုးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ပအိုဝ်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်၊ ဘန်းယဉ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၁၄၃၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဘန်းယဉ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၆၆၅၄ ဦး၊ မ ၆၉၀၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁ ...

ကွန်လုံရွာ၊ ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်

ကွန်လုံရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်၊ လွိုင်ကျိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၃၉၅၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ လွိုင်ကျိုင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၃၉ ဦး၊ မ ၁၇၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၁၃ ဦးနေထိုင်သည ...