ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 244

ဝက်တိုး (တောင်)ရွာ၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်

ဝက်တိုး ရွာ)သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကန့်ဘလူခရိုင်၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊ ဝက်တိုး ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၂၀၃၈ ဖြစ်သည်။

ဝက်တိုး (မြောက်)ရွာ၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်

ဝက်တိုး ရွာ)သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကန့်ဘလူခရိုင်၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊ ဝက်တိုး ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၉၁၇ ဖြစ်သည်။

ဝက်တိုး (မြောက်)ရွာ၊ ဝက်တိုး (တောင်)

ဝက်တိုး ရွာ)သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကန့်ဘလူခရိုင်၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊ ဝက်တိုး ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၂၀၃၉ ဖြစ်သည်။

ဝက်တိုးရွာ၊ ကလေးဝမြို့နယ်

ဝက်တိုးရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးခရိုင်၊ ကလေးဝမြို့နယ်၊ နောင်ဖနန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၅၇၃၂ ဖြစ်သည်။

ဝက်တိုးရွာ၊ တန့်ဆည်မြို့နယ်

ဝက်တိုးရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ တန့်ဆည်မြို့နယ်၊ ပုတီးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၂၇၉၉ ဖြစ်သည်။

ဝက်တိုးရွာ၊ ရွာရှည် (မြောက်)

ဝက်တိုးရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ တန့်ဆည်မြို့နယ်၊ ရွာရှည် ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၂၉၁၀ ဖြစ်သည်။

ဝက်တိုးရွာ၊ အရာတော်မြို့နယ်

ဝက်တိုးရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ အရာတော်မြို့နယ်၊ နောင်ကြီးအိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၃၃၅၅ ဖြစ်သည်။ ဤရွာသည် တိမ်ကောသွားသည်။

ဝက်တူးရွာ၊ ဝန်းသိုမြို့နယ်

ဝက်တူးရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကောလင်းခရိုင်၊ ဝန်းသိုမြို့နယ်၊ တပ်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၅၀၉၆ ဖြစ်သည်။

ဝက်ပုတ် (တောင်)ရွာ၊ ဘုတလင်မြို့နယ်

ဝက်ပုတ် ရွာ)သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ ဘုတလင်မြို့နယ်၊ ဝက်ပုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၃၂၂၄ ဖြစ်သည်။

ဝက်ပုတ် (မြောက်)ရွာ၊ ဘုတလင်မြို့နယ်

ဝက်ပုတ် ရွာ)သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ ဘုတလင်မြို့နယ်၊ ဝက်ပုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၃၂၂၃ ဖြစ်သည်။

ဝက်ပုတ်ရွာ၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်

ဝက်ပုတ်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကန့်ဘလူခရိုင်၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊ စပါယ်နံ့သာကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၂၁၀၉၁ ဖြစ်သည်။

ဝက်ပုတ်ရွာ၊ ကျွန်းလှမြို့နယ်

ဝက်ပုတ်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကန့်ဘလူခရိုင်၊ ကျွန်းလှမြို့နယ်၊ သက္ကယ်ကျင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၂၁၆၄ ဖြစ်သည်။ ဤရွာသည် တိမ်ကောသွားသည်။

ဝက်ပုတ်ရွာ၊ မင်းကင်းမြို့နယ်

ဝက်ပုတ်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးခရိုင်၊ မင်းကင်းမြို့နယ်၊ မိုးကောင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၅၉၅၉ ဖြစ်သည်။

ဝက်ပြစ်ရွာ၊ အရာတော်မြို့နယ်

ဝက်ပြစ်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ အရာတော်မြို့နယ်၊ မကျီးကန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၃၄၂၅ ဖြစ်သည်။

ဝက်ဖိုးရွာ၊ ရေဦးမြို့နယ်

ဝက်ဖိုးရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ရေဦးမြို့နယ်၊ မြင်းပေါက်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၂၂၄၅ ဖြစ်သည်။

ဝက်ဖြူရွာ၊ ရေဦးမြို့နယ်

ဝက်ဖြူရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ရေဦးမြို့နယ်၊ ညောင်နီကန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၂၃၅၂ ဖြစ်သည်။

ဝက်မြေတောရွာ၊ တန့်ဆည်မြို့နယ်

ဝက်မြေတောရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ တန့်ဆည်မြို့နယ်၊ သဲစားကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၂၈၅၄ ဖြစ်သည်။

ဝက်မှေး - ကံတောရွာ၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်

ဝက်မှေး - ကံတောရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ယင်းမာပင်ခရိုင်၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်၊ ရွာရှည်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၃၉၄၀ ဖြစ်သည်။

ဝက်ရှုရွာ၊ တမူးမြို့နယ်

ဝက်ရှုရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ တမူးခရိုင်၊ တမူးမြို့နယ်၊ ကွန်းတောင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၇၃၂၈ ဖြစ်သည်။

ဝက်လက်ရွဲရွာ၊ ဝက်လက်မြို့နယ်

ဝက်လက်ရွဲရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ဝက်လက်မြို့နယ်၊ မင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၆၅၃ ဖြစ်သည်။

ဝက်လူးအိုင်ရွာ၊ ဘုတလင်မြို့နယ်

ဝက်လူးအိုင်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ ဘုတလင်မြို့နယ်၊ ဝက်လူးအိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၃၁၇၆ ဖြစ်သည်။

ဝက်လူးအိုင်ရွာ၊ ဝက်လက်မြို့နယ်

ဝက်လူးအိုင်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ဝက်လက်မြို့နယ်၊ ကူကောင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၈၁၇ ဖြစ်သည်။

ဝက်သအင်းရွာ၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်

ဝက်သအင်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကန့်ဘလူခရိုင်၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊ အောက်တဲကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၈၆၇ ဖြစ်သည်။

ဝက်သားပုတ်ရွာ၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်

ဝက်သားပုတ်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းခရိုင်၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၊ ရုန်းပင်ကန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၁၀၉ ဖြစ်သည်။

ဝင်မနားရွာ၊ ကနီမြို့နယ်

ဝင်မနားရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ယင်းမာပင်ခရိုင်၊ ကနီမြို့နယ်၊ ဝင်မနားကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၃၇၅၀ ဖြစ်သည်။

ဝင်ဝရွာ၊ ရေဦးမြို့နယ်

ဝင်ဝရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ရေဦးမြို့နယ်၊ ဝင်ဝကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၂၃၈၆ ဖြစ်သည်။ ဒေသအခေါ်မှာ ပင်ဝ ဖြစ်သည်။

ဝင်းကုန်းရွာ၊ ယင်းမာပင်မြို့နယ်

ဝင်းကုန်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ယင်းမာပင်ခရိုင်၊ ယင်းမာပင်မြို့နယ်၊ ကြပ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၃၇၀၇ ဖြစ်သည်။

ဝင်းကြီးရွာ၊ ဝန်းသိုမြို့နယ်

ဝင်းကြီးရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကောလင်းခရိုင်၊ ဝန်းသိုမြို့နယ်၊ ဝင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၅၁၀၄ ဖြစ်သည်။

ဝင်းရံရွာ၊ ဒီပဲယင်းမြို့နယ်

ဝင်းရံရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ဒီပဲယင်းမြို့နယ်၊ အင်ဘုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၂၄၉၀ ဖြစ်သည်။

ဝန့်တုံရွာ၊ ဘုတလင်မြို့နယ်

ဝန့်တုံရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ ဘုတလင်မြို့နယ်၊ ကတိုးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၃၂၁၇ ဖြစ်သည်။

ဝန်ကရွာ၊ ခန္တီးမြို့နယ်

ဝန်ကရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခန္တီးခရိုင်၊ ခန္တီးမြို့နယ်၊ တိုက်တီးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၆၃၁၉ ဖြစ်သည်။ ဤရွာသည် တိမ်ကောသွားသည်။

ဝန်တင်ကုန်းရွာ၊ ထီးချိုင့်မြို့နယ်

ဝန်တင်ကုန်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင်၊ ထီးချိုင့်မြို့နယ်၊ ဆတ်ကျကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၄၅၈၃ ဖြစ်သည်။

ဝန်ရောက်ရွာ၊ နန်းယွန်းမြို့နယ်

ဝန်ရောက်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ နန်းယွန်းမြို့နယ်၊ ဟခွန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၆၉၇၄ ဖြစ်သည်။

ဝန်လန်ပေါ်ကူးရွာ၊ နန်းယွန်းမြို့နယ်

ဝန်လန်ပေါ်ကူးရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ နန်းယွန်းမြို့နယ်၊ တော်ကျဲကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၆၉၄၅ ဖြစ်သည်။

ဝန်လိုကုန်းရွာ၊ ထီးချိုင့်မြို့နယ်

ဝန်လိုကုန်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင်၊ ထီးချိုင့်မြို့နယ်၊ ရေဝကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၄၅၉၁ ဖြစ်သည်။

ဝန်းကြီးရွာ၊ ခင်ဦးမြို့နယ်

ဝန်းကြီးရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ခင်ဦးမြို့နယ်၊ ကျီးကန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၅၇၆ ဖြစ်သည်။

ဝန်းစီရွာ၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်

ဝန်းစီရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ ဝန်းစီကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၃၃၇ ဖြစ်သည်။

ဝပ်ဆံတူရွာ၊ ခန္တီးမြို့နယ်

ဝပ်ဆံတူရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခန္တီးခရိုင်၊ ခန္တီးမြို့နယ်၊ တိုက်တီးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၆၃၁၄ ဖြစ်သည်။ ဤရွာသည် တိမ်ကောသွားသည်။

ဝပ်ဆံရွာ၊ ခန္တီးမြို့နယ်

ဝပ်ဆံရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခန္တီးခရိုင်၊ ခန္တီးမြို့နယ်၊ တိုက်တီးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၆၃၁၃ ဖြစ်သည်။ ဤရွာသည် တိမ်ကောသွားသည်။

ဝဘာ (၂)ရွာ၊ ဒီပဲယင်းမြို့နယ်

ဝဘာ ရွာ)သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ဒီပဲယင်းမြို့နယ်၊ ဝဘာကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၂၄၆၅ ဖြစ်သည်။ ဤရွာသည် တိမ်ကောသွားသည်။

ဝမ်ကဆွန်ခေါ်ရွာ၊ နန်းယွန်းမြို့နယ်

ဝမ်ကဆွန်ခေါ်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ နန်းယွန်းမြို့နယ်၊ ဝမ်ကဆွန်ခေါ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၆၉၉၂ ဖြစ်သည်။

ဝမ်ကလာနွေးရွာ၊ နန်းယွန်းမြို့နယ်

ဝမ်ကလာနွေးရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ နန်းယွန်းမြို့နယ်၊ ဝမ်ကဆွန်ခေါ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၆၉၉၃ ဖြစ်သည်။

ဝမ်တုံထမိုင်ရွာ၊ လဟယ်မြို့နယ်

ဝမ်တုံထမိုင်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ လဟယ်မြို့နယ်၊ ညင်ရှောင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၈၁၂၉ ဖြစ်သည်။ ဒေသအခေါ်မှာ ဝမ်တုံထမမိုင် ဖြစ်သည်။

ဝမ်တော်ရွာ၊ လေရှီးမြို့နယ်

ဝမ်တော်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ လေရှီးမြို့နယ်၊ ထိုင်ဖိုင်ရန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၈၁၂၂ ဖြစ်သည်။

ဝမ်ထမ်းရွာ၊ နန်းယွန်းမြို့နယ်

ဝမ်ထမ်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ နန်းယွန်းမြို့နယ်၊ ဝပ်ထမ်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၇၀၂၃ ဖြစ်သည်။

ဝမ်းတုန်းနောက်အင်းရွာ၊ လဟယ်မြို့နယ်

ဝမ်းတုန်းနောက်အင်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ လဟယ်မြို့နယ်၊ ကူကူးနောက်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၆၈၃၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကူကူးနောက်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၄၉၂ ဦး၊ မ ၅၄၀ ဦး ...

ဝမ်းတုံနောက်ကုန်းရွာ၊ လဟယ်မြို့နယ်

ဝမ်းတုံနောက်ကုန်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ လဟယ်မြို့နယ်၊ ညင်ရှောင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၆၈၂၅ ဖြစ်သည်။

ဝမ်းပြင်ရွာ၊ ပုလဲမြို့နယ်

ဝမ်းပြင်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ယင်းမာပင်ခရိုင်၊ ပုလဲမြို့နယ်၊ လယ်ဓမ္မကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၂၀၆၀၄ ဖြစ်သည်။

ဝမ်းပြည့်ရွာ၊ မြင်းမူမြို့နယ်

ဝမ်းပြည့်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းခရိုင်၊ မြင်းမူမြို့နယ်၊ ဝမ်းပြည့်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၁၄၃ ဖြစ်သည်။

ဝမ်းပြေ့ရွာ၊ ရေဦးမြို့နယ်

ဝမ်းပြေ့ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ရေဦးမြို့နယ်၊ မကြီးနီကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၂၃၆၃ ဖြစ်သည်။